Aktivt Renhold AS Startsiden Om oss Renhold Produkter Priser Medarbeidere Våre leverandører Fornøyde kunder Kvalitet og garanti Ta kontakt


Kvalitet og garantiKvalitet

Med ett godt internkontrollsystem og god opplæring internt og eksternt klarer vi å holde en høy kvalitet på arbeidene vi utfører.
Da får vi også fornøyde kunder.


Garanti

Aktivt Renhold AS garanterer et førsteklasses utført arbeid, og vil til enhver tid påse at det arbeidet som blir pålagt oss blir utført til våre kunders tilfredshet.
Vi har skadeforsikring som dekker skader for inntil
kr. 10.000.000,- Hvis uhellet skulle være ute.


Til toppen...
Aktivt Renhold AS Postboks 125, 1321 Stabekk Vaskeri: Grini Næringspark 8, 1361 Østerås
Lager/kontor: Eyvind Lychesvei 21 C, 1338 Sandvika
telefon: 67121817 faks: 67537290
 
Copyright © Clint Nilswood
All rights reserved