Renholdsinstruks eksempel

Renhold tre ganger pr. uke


Mandag, onsdag og fredag Fredag utføres i tillegg: En gang pr. mnd: Mai og august mnd: